0

0

Postup koupě

Jak probíhá nákup nemovitosti ve Španělsku?

1

Zjistíme vaše preference

Společně projdeme vaše priority, dle kterých vytipujeme pro vás nejvhodnější nemovitosti ve Španělsku, které budete moci navštívit.

2

Navrhneme letecké spojení

Vyhledáme pro vás vhodné letecké spojení z Česka do Alicante, které bude vyhovovat vašemu termínu. Po příletu do Alicante vás na letišti budeme čekat a odvezeme vás na vaše ubytování.

3

Pobyt ve Španělsku

Ubytování si můžete vybrat z našich apartmánů, nebo místních hotelů. Celým pobytem vás bude provázet česky mluvící průvodce a na cestování dostanete k dispozici vůz s řidičem. Více o pobytu ve Španělsku zde.

4

Prohlídky nemovitostí

Během několika dní společně zrealizujeme prohlídky x nemovitostí, které odpovídaly vašim preferencím. Samozřejmostí je, že během veškerých prohlídek vám budeme k dispozici a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, popřípadě poradíme. Více o prohlídkách nemovitostí zde.

5

Nákup vybrané nemovitosti

Pomůžeme vám získat registrační číslo N.I.E. a účet ve španělské bance, složí se záloha za nemovitost, uhradí se nutné poplatky, podepíše se kupní smlouva a předá se vám vaše nová nemovitost. Více o nákupu nemovitosti zde.

 

6

Možná správa nemovitosti

Vaši novou nemovitost si samozřejmě můžete nechat stavebně upravit, nebo celou zrekonstruovat, což vám můžeme zařídit. Po dobu, co nemovitost nebudete využívat, můžeme zajistit její pronájem.

Daně a poplatky  ve Španělsku pro rok 2024

 • Daně se u španělských realit se liší podle toho, zda jde o novostavbu, nebo starší nemovitost.

 • U novostavby (prvonabyvatel, koupě od stavebníka nebo stavební firmy) platí kupující DPH (Impuesto de Valor Añadido) ve výši 10 % z kupní ceny, pokud je nemovitost určená k bydlení.
 • U garáží a komerčních nemovitostí je DPH ve výši 21 %.
 •  U novostavby se neplatí daň z převodu nemovitosti, ale platí se ještě kolkový poplatek (Actos Jurídicos Documentados) ve výši 1,5 %.
 • U novostavby:

 • Prodejní cena netto do 250.000, – €
  DPH 10 %
  Kolkový poplatek 1,5 %
  Poplatek notářovi 900 € (přibližně)
  Poplatek za zaregistrování 600 € (přibližně)
 • U starší nemovitosti (druhý a další prodej) platí kupující 10 % daň  z převodu nemovitosti (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) a neplatí žádnou DPH.

  • Poplatek za vložení kupní smlouvy do registru (Registro de la Propiedad) nemovitostí – je odstupňován dle výše ceny nemovitosti, vypočítá ho notář.

 • U použité nemovitosti poplatky:

 • Prodejní cena netto do 250.000,- €
  Daň z převodu nemovitosti 10 %
  Poplatek notářovi 900,- € (přibližně)
  Poplatek za zaregistrování 600,- Eur (přibližně)
 • Prodejní cena netto od 250.000, – € do 500.000, – €
  Daň z převodu nemovitosti 10 %
  Poplatek notářovi. 1.200,- € (přibližně)
  Poplatek za zaregistrování 800,- € (přibližně)
 • Prodejní cena netto nad 500.000, – €
  Daň z převodu nemovitosti 10 %
  Poplatek notářovi 1.800, – € (přibližně)
  Poplatek za zaregistrování 1.200, – € (přibližně)
 • Daně a poplatky po dobu vlastnictví nemovitosti ve Španělsku:

 • Roční daň z nemovitosti (Impuesto de Bienes Inmuebles) přibližně 0,1 % z kupní ceny, platí se v obci, na jejímž území se nemovitost nachází. Daň vyměřuje obec, její výše je daná bonitou pozemku a velikostí nemovitosti. Pouze pro orientaci: u vesnického domku činí cca 100 € ročně, u dvoupokojového bytu cca 300 € a u třípokojové vily cca 400 € ročně.
  • Komunální poplatek (Comunidad de Propietarios)- ( úprava veřejné zeleně, péče o společný bazén) dosahuje 20 až 60 € měsíčně.
   Odvoz odpadku se platí oddělené jednou za rok městu a je to od 50 do 100 € .
   Pojištění (Seguro de Hogar)nemovitosti, dle typu a ceny nemovitosti.
  Kupuje-li se byt v domě patřícímu „Společenství vlastníků“, bude kupující hradit adekvátní část nákladů na provoz celého domu, resp. jeho společných prostor (odvoz odpadu, spotřeba elektriky a vody nejsou zahrnuté v poplatku sdružení vlastníků)
  Jejich výši stanovuje výkonný výbor volený na schůzi vlastníky.
  Dalším výdajem je pojištění nemovitosti.
  Pojistka musí byť vždy individuální.
  Společenství vlastníků musí, mít též pojistku budovy.
 • Proces koupě nemovitosti:

  1. Rezervační smlouva se zaplacením zálohy od 3.000 do 5.000 € (v závislosti na typu nemovitosti). Tato záloha bude odečtena od kupní ceny. Tímto se nemovitost rezervuje pro kupujícího na 2 až 3 týdny.
  2. Smlouva o smlouvě budoucí. Při podepsání této smlouvy kupující doplatí zálohu do výše 10 % z netto ceny. Tato záloha bude odečtena od kupní ceny.
  3. Notářský zápis o vlastnictví nemovitosti. Při podepsání notářského zápisu zaplatí kupující zbytek kupní ceny a také daň z převodu vlastnických práv nemovitosti (10 % z kupní ceny), honorář notáře ve výšce od 800 do 2.000 € (v závislosti na typu nemovitosti) a poplatek rejstříku nemovitostí ve výši od 400 do 800 € (v závislosti na typu nemovitosti).

 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, platí smluvní pokutu ve dvojnásobné výši složené zálohy.
 • U rozestavěné reality se sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, u nemovitosti dokončené se uzavírá smlouva kupní.
 • Před zakoupením nemovitosti je nutné získat daňové identifikační číslo N.I.E
 • To je jediná legislativní povinnost spojená s koupí španělské reality. Pod tímto daňovým číslem se registrují vlastníci nemovitostí v registru nemovitostí. Platbu kupní ceny lze provést pouze přes bankovní účet španělské banky, takže je nutné před koupí založit účet v některé místní bance.
 • Vlastní kupní smlouvou je notářský zápis o vlastnictví nemovitosti (španělsky Escritura de compraventa) sestavený státním notářem, který ručí za pravdivost údajů v ní uvedených. Notář před podpisem Escritury zablokuje na katastru nemovitost, aby s ní nemohlo být nakládáno. Ihned po podpisu Escritury zažádá notář o registraci nového majitele nemovitosti u španělské obdoby našeho katastru nemovitostí a na finančním úřadu Španělska. Nemovitost se od okamžiku podpisu Escritury stává majetkem kupujícího, který s ní může volně nakládat. Změna majitele v katastru nemovitostí je zapsána zpravidla ve lhůtě 1-2 měsíců. Dokladem o vlastnictví je však „Escritura de compraventa“, tedy stáváte se vlastníkem nemovitosti při podpisu kupní smlouvy u notáře nikoliv zápisem do katastru, jak je tomu v ČR. Úhradu poplatků za vklad a daní spojených s převodem majetku zařizuje notářství. Poplatky a daně hradí kupující u notáře v hotovosti nebo šekem.
 • Koupit dům, apartmán u moře na pobřeží Costa Blanca je ideální volbou k trvalému bydleni, nebo k rekreačnímu užívání, popřípadě jako výbornou investici ve Španělsku.
Hypoteční kalkulátor
Zobrazit více
Hypotéční úroky španělských bank
Zobrazit více
Previous slide
Next slide

Nenašli jste žádnou nemovitost podle vašich představ? Dejte nám vědět.

Taurus Inmobiliaria
Sociální sítě
Důležité odkazy

Prezentované informace byly nabyty v dobré víře od vlastníka nemovitosti a společnost Taurus Inmobiliaria S.L. je pouze zprostředkovává, coby data informačního charakteru, za jejichž správnost a úplnost nenese odpovědnost.

Copyright ©2022 TAURUS INMOBILIARIA